Nya Bergkvara:59-60


(Rubrik saknas)

1. Vthnäs

2. Vthsäde                                                                                            7 ½ tunna
    J åkergerdet ähr muliordh
    med monga stenar och röör
3. Engh till                                                                                             110 stackar
    när medelmåtigh gräswext
    ähr
4. Betishage
5. Åsnen
    Lägenheet med qwarn, fiske-
    watn skogh och vthmark
6. Humblegårdar
 
7. Trytike
8. Vthsäde                                                                                            7 ¼ tunnor
    J åkergerdet ähr muliord med
    monga stenar och röör.
9. Engh till                                                                                             140 stackar
    när gräswext ähr
10 Betis hage
11. Qwarn
12. Humblegårdar
 
(Karttext:)

Åsnen
Vthnäs
Trytike
Scala ulnarum