Nya Bergkvara:6-7

(Rubrik:) Odensiöö Kinnewaldz häredh Skattelöfz sokn


1. Odensiö skathemman - 11 hafva skattepenningar                            69
2.  Vthsäde                                                                                            69 tunnor
    Sanck leerjordh befins
3.  Star och hårdwalz engh till                                                                 400 stackar
    när medelmåtigh gräswext ähr
4. Engh haghar
5.  Betis haghar
6.  Ramsholma
7. Sonis engh j Huseby
8   Vthjordh kommer Hans Nådh till.
9.  Prestens gårdh j Skatelöf.
    Godh lägenheet medh skogh uthmark
    och fiskewaten
    4 engar ähra i bemelte bys ägor
    belägna huilka jntet ähre ifrån
    the andres ägor särskilta.Tuå
    komma Sone j Huseby till, then
    tredie kommer cronegården till,
    then fierde Peder Pederson
    till j Skatelöf sochn.
10. Höölader.
 h.  Humblegård.
Holmar vthi åån
 
(Karttext:)

Lacus Åsen
Scala Ulnarum