Nya Bergkvara:61-62


(Rubrik saknas)

1. Östre Elmhult

2. Vthsäde                                                                                            12 ¼ tunnor
    J åkergerdet ähr muliord med
    stenar och röör
3. Engh till                                                                                             200 stackar
    när gräswext ähr
4. Betishage
5. Måße
6. Humblegårdar
    Åålefiske och annat fiskewatn
    befins. Dock jngen synner-
    ligh lägenheet medh skogh
    och vthmark,
7. Hage siön
 
8. Wästre Elmhult
9. Vthsäde                                                                                            10 tunnor
     J åkergerdet ähr muliord
     med stenar och röör.
10 Engh till                                                                                            170 stackar
     när gräswext ähr.
11. Betishager.
12. Humblegård
      Fiskewatn befins och jngen
      synnerligh lägenheet
      med skogh och vthmark.
 
(Karttext:)

Östre Elmhult
Wästre Elmlhult