Nya Bergkvara:63-64


(Rubrik saknas)

1. Tuget

2. Vthsäde                                                                                            6 ½ tunna
    J åkergerdet ähr muliord
    med monga stenar och röör
3. Engh till                                                                                             90 stackar
    när medelmåtigh gräs
    wext ähr
4. Betishagar
5. Lacus Åsnen
6. Engh hage
7. Humblegårdar
    Qwarn fiskewatn befins
    och jngen synnerligh lägen-
    heet med skogh och vthmark.
 
(Karttext:)

Tuget
Scala ulnarum