Nya Bergkvara:65


(Rubrik saknas)

1. Gröwykan

2. Vthsäde                                                                                            6 ¼ tunna
    J åkergerdet ähr alt sandiordh
3. Engh till                                                                                             70 stackar
    när gräswext ähr
4. Betishage
5. Åßnen
6. Torste siön
7. Broo siön
8. Ålle siön
9. Giöll.
10. Humblegård.
      Fiskewatn befins och jngen synner-
      lig lägenheet med skogh och vth-
      mark.
 
(Karttext:)
 

Gröwykan
vthmark.