Nya Bergkvara:66


(Rubrik saknas)

1. Gimbla

2. Vthsäde                                                                                            8 ¼ tunna
3.  Engh till                                                                                            90 stackar
     The andre gårdarna som jntet koma
     Hans Nåde till ähre theras åkrar jntet
     vthrecknade
     En frälsegård ähr noterat med
     A. kommer1 Bengt Jönson på Lästad
     till. The andre 3. ähre skattegårdar
     äre noterade med B.
     Vthengar koma Hans Nådes gård till
     theras nampn så lydande 4. bemerker
    Gat engh. 5. Falestens eng. 6. Rethala engh.
    7. Fiäderlångh. 8. fårestens eng
    9. Lilla bolet.10 Krokengan.11 Riät(?)
    god lägenheet med skogh vthmark och
    fiskewatn.
 
(Karttext:)

Gimbla
Eng (på överstruket) Betes hage
Enghage
Enghage

1 Härefter ett ord oläsligt.