Nya Bergkvara:67


(Rubrik saknas)

1. Enkan j Hernisåås

2. Vthsäde                                                                                            8 ½ tunna
3. Engh till                                                                                             40 stackar
    Jtem een vthengh j Getaskerfs
    marr1 till                                                                                             12 stackar
    Jtem befins och till bemälte gård
    een vthåker j Getaskerfs
    gerde till                                                                                            ½ tunne land
    Pedar jbidem                                                                                     2 lispund smör
    Vthsäde                                                                                            5 ¼ tunna
    Engh till                                                                                             40 stackar
    Swen jbidem                                                                                     4 lispund smör
    Vthsäde                                                                                            10 tunnor
    Engh till                                                                                             80 stackar
    J åkergerdet ähr mest
    muliord
 
    Jbidem 2. cronegårdar
    och 2.skatgårdar
    Swens åkrar ähra intet
    calculerade.
     Jngen lägenheet medh skog och uthmark.
 
(Karttext:)

Hernisåås
(Senare tillskrivet med blyerts:)
Bergunda s:n

1 Fel för mark?