Nya Bergkvara:68(Rubrik saknas)

1.Askumma torp skat 1

   hafuer skat penningar                                                                        6 öre
2. Vthsäde                                                                                            9 ½ tunna
    j åkergerdet ähr muliordh
3. Engh till                                                                                             100 stackar
    när gräswext ähr.
4.  Jord Engan.
5. Engh hage.
6. Betis hage
7. Humblegårdar.
    Lägenheet med fiskewatn
    skogh och Vthmark.
 
(Karttext:)

Askummatorp
Scala ulnarum
(Senare anteckning med blyerts:)
Bergunda s:n