Nya Bergkvara:69


(Rubrik saknas)

1. Gerde

2. Vthsäde                                                                                            6 ¼ tunna
    J åkergerdet ähr mulliord.
3. Engh till                                                                                             100 stackar
    när medelmåtigh gräswext ähr
4. Betis hage
5. Engh hagar
6. Bya siö
    En uthengh wid Jonsboda befins
    till                                                                                                      12 stackar
    och een engh j Skarnmaderna till                                                        10 stackar
    Fiskewatn befins och ingen synnerligh
    lägenheet med skogh och vthmark
 
(Karttext:)

Gerde
Bya siön