Nya Bergkvara:70-71


(Rubrik saknas)

1. Skattegården j Liungarum haffwer

    åkerskifte på breddan 21 aln
    på längden 326
    Jtt åhrs vthsäde                                                                                  8 tunnor
    andra åhrs vthsäde                                                                             7 ½  tunna
    Engh till                                                                                             9 laß
2. Söregården jbidem  hafuer åker skifte
    på bredden 21 aln. längden 326
    Jtt åhr vthsäde                                                                                   8 ½ tunna
    andra åhrs vthsäde                                                                             8 ¼ tunna
    Engh                                                                                                 70 stackar
3. Östergården jbidem
    Jtt åhrs vthsäde 8 ¼ tunna
    andra åhrs vthsäde                                                                             8 ½ tunna
    Engh till                                                                                             70 stackar
4. Norregården jbidem.
    Jtt åhrs vthsäde                                                                                  9 tunnor
    andra åhr vthsäde                                                                              9 tunnor
    Engh till                                                                                             80 stackar
 
5. Brunsgården jbidem
    Jtt åhrs vthsäde                                                                                  9 ¼  tunnor
    andra åhrs vthsäde                                                                             9 ½ tunna
    Engh till                                                                                             80 stackar
6. Klåckaregården Jbidem
    Jth åhrs vthsäde                                                                                 8 tunnor
    andre åhrs vthsäde                                                                             8 tunnor
    Engh till                                                                                             76 stackar
7. Storegården jbidem kommer hans Nåde fältherren till
    Jtt åhrs vthsäde 18 tunnor
    andra åhrs vthsäde                                                                             18 tunnor
    Engh till                                                                                             120 stackar
    J åkergerden ähr sandiordh.
    Fiskewatn befins och temeligh
    legenheet med skogh och vthmark
 
(Karttext: )

 Liungarum    
 Scala ulnarum
(Senare blyertsanteckning:)
Jönköpings län