Nya Bergkvara:73-74


(Rubrik:) Klämistorp affmät och calculerat effter den instruction som der
vthöffwer serdeles giffwin ähr recknandes 14000 quadratæ alnar på
hwart tunnelandh

1. Klämistorp
2. Jtt åhrs vthsäde                                                                                  16 ¼ tunna
3. Andra åhrs vthsäde                                                                            6 ½ tunna
4. Trägården
5, Fijskedam
6. Ährnat till humblegårdh
7. Hage tienlig till åker.
8. Ödisåkrar.
9. Lind tienligh till åker.
10. Hägnen
11. Kierarpe engan
12. Kalbergz engan
13. Quarn engan
14. Smediehagen.
15. Twå skifte kommer M. Jöns Baas till
16. En skife komer Pedar Gummunson till.
17. Twå skifter komma Hans Nådh till
18. Rååshagen
19. Twå skifter komma Hans Nådh till
20. Tre skifter komma Päder Gummunson till
21. Twå skifter ligga på Runna
22. Ååshagen.
23. Häst hage
24. Koo hage
25. Kalfhage.
26. Engh kommer M. Jöns till
27. Skogz backe i gerdet.
28. Jertorpa kiörka.
29. Vthmark.
      På alla engarna tillsam-
      mans reknade fåås nähr
      medelmåtigh greswext
      ähr    60 laß
      Fiskewaten befins j
      Axemo siö
      Temmeligh lägenheet
      med skogh och vthmark.
30. Qwarn gåår höst och wåår.
      Dok ähr tienligit bygga
      öfwerfals quarn j sam-
      ma bekk
      J åkergerden ähr sanjord,

(Karttext:)


Lacus Wäter
Scala ulnarum
(i högermarginalen) Jöneköping
(i nedre marginalen) Aff Erich1  manu propria

1 skada i papperet ord saknas.