Nya Bergkvara:77


(Rubrik saknas)

1. Tokarp1 räntar                                                                                   3 lispund smör
2. Itt åhrs vthsäde 6 ¼ tunna
3. Andra åhrs vth säde                                                                           6 tunnor
    Engh till                                                                                             60  stackar
    när gräswext ähr.
4. Anders jbidem
    Vthsäde                                                                                            5 tunnor
    Andra åhrs vthsäde                                                                            5 tunnor
    Engh till                                                                                             40 stackar
5. Enkan ibidem
    Jtt åhrs vthsäde                                                                                  6 ¼ tunna
    Andra åhrs vthsäde                                                                            6 tunnor
    Engh till                                                                                             60 stackar
6. Betishagar.
7. Engh hagar
8. Qwarnar
    Jbidem een cronegårdh hwil-
    ken j bemälte by ähr jntet belegen
    dock haffwer han åker och
    engh tillsammans med
    bemälte by.
9. Humblegårdar.
    Jngen synnerlig lägenheet
    med skogh och vthmark.
 
(Karttext:)

Tokarp
(Senare blyertsanteckning:)

 Jönköpings län


1 Svårtolkat ord/namn här innan, möjligen Per.