Nya Bergkvara:78-79


(Rubrik saknas)

1. Klämistorp

2. Jtt åhrs vthsäde 16 ¼ tunna
3. Andra åhrs vthsäde                                                                            6 ½ tunna
4. Trägården.
5. Fiskewatn
6. Ährnat till humblegård
7. Hage tienligh till åker
8. Ödisåker.
9. Lind tienlig till åker
10. Hägnen
11. Fierarpe engan.
12. Kalb??ngz engan
13. Qwarnengan
14. Smediehagen
15 Twå skiften kommer M. Jöns baab(?) till
16. Een skifte kommer Peder Gunmunson till.
17. Twå skiften komma Hans Nåde till
18. Råås hagen.
19. Twå skiften komma Hans Nåde til
20. Tre skiften komma Peder Gunmunson till.
21. Twå skiften ligga på Runna
22. Ååshagen.
23. Hästhage.
24. Koo hage.
25. Kalf hage.
26. Engh kommer M. Jöns till.
27. Skogz backe j gerdet
      På alla engarna tillsammans
      reknade fåås när medelmåtigh
      gräswext ähr   60 laß
      Fiskewatn befins j Axemo siö
      God lägenheet med skogh och
      vthmark.
      Qwarn befins
      J åkergerdet ähr sanjord.
 
(Karttext:)

Klämistorp
(Senare blyertsanteckning:)
 Jönköpings län