Nya Bergkvara:81


(Rubrik saknas)

1. Axemo

2. Vthsäde                                                                                            5 ½ tunnor
    J åkergerdet ähr jlak mojord
3. Betishage
4. Engh till                                                                                             6 ¼ laß
    God lägenhet med skogh och
    vthmark
 
5. Karmishult
6. Vthsäde                                                                                            3 ½ tunna
7. Engh                                                                                                 4 ½ laß
8 Betishage
   Lägenheet med skogh och vthmark.
 
(Karttext:)

Lumsjiö
Axemo
Axemo siö
Karmishult