Nya Bergkvara:82-83


(Rubrik saknas)

1  Åke i Hakarp

2. Jtt åhrs vthsäde                                                                                                       8½ tunna
3. Andra åhrs vthsäde                                                                                                  tunna
4. Engh till                                                                                                      180 stackar
    J åkergerdet ähr swart-
    mylleåker
    Jbidem 2 frelsegårdar
    och 1 crone hafwer
    alt åker och engh till
    sammans
5. Enghagar kommer Åke
    till.
 
(Karttext:)

Hakarp
(Senare blyertsanteckning:)
Jönköpings län