Nya Bergkvara:84-851. Anders i Raten
2. Jtt åhrs vthsäde                                                                                  5 ¼ tunna
3. Andra åhrs vthsäde                                                                            5.
4. Engh till                                                                                             70 stackar
5. Humblegård
    Enkan ibidem
    Jtt åhrs vthsäde                                                                                  5 ¼ tunna
    Andra åhrs vthsäde                                                                            5 tunnor
    Engh till                                                                                             6 stackar
    Jbidem een frälse gård räntar                                                           2 lispund smör
    kommer samma(?) Linnar Strålis enkefru  till
    på Skälsnäs
    Jtt åhrs vthsäde                                                                                  8 tunnor
    andra åhrs vthsäde                                                                             8 ¼ tunna
    engh till                                                                                              80 <stackar>
    God lägenhet med skogh och vthmark
6. Slöstorp
7. Jtt åhrs vthsäde                                                                                  4 ¼ tunna
8. Andra åhrs vthsäde                                                                            4 ¼
9. Engh till                                                                                             74 stackar
    när medelmåtig
    gräswext ähr.
10. Kalfhage
11. Humblegårdh
12. Engh hage
      Jngen synnerligh
      lägenheet med skogh
      och vthmark.
13. Gunnarstorp.
14. Jtt åhrs vthsäde                                                                                4 ½ tunna
15. Andra åhrs vthsäde                                                                          4 ¼ tunna
16. Engh till                                                                                           72 stackar
      när gräswext ähr.
17. Engh hage
      Jngen lägenheet  med skogh
      och vthmark.
18. Kalfhage.
 
(Karttext: )

Raten     
Slöstorp
Gunnarstorp