Nya Bergkvara:86-87


(Rubrik saknas)

1. Engelycke

2. Jtt åhrs vthsäde 3 ½ tunna
3. Andra åhrs vthsäde                                                                            3 ¼  tunna
4. Engh hage
5. Kalf hage
6. Betis hage.
7. Engh till                                                                                             60 stackar
    när medelmåtigh gräswext ähr.
    Qwarn befins och jngen lägenheet
    med skogh och vthmark.
8. Bagarp
9. Jtt åhrs vthsäde                                                                                  3 tunnor
10. Andra åhrs vthsäde                                                                          2 ¾ tunna
11. Engh till                                                                                           40 stackar
      när gräswext ähr.
12. Betishage
13. Engh  hagn(?)
      Jngen lägenheet medh
      skogh och vthmark.
 
(Karttext: )

Engelycke
Bagarp                
Scala ulnarum