Nya Bergkvara:88


(Rubrik saknas)

1. Holma

2. Jtt  åhrs vthsäde                                                                                 7¼ tunna
3. Andra åhrs vthsäde                                                                            6 ½ tunna
    J åkergerden ähr swartmylle åker
4. Engh till                                                                                             80 stackar 
    när gräswext ähr
    Jbidem ähr een cronovthjord
    wid nampn Finnahemmit(?)
    Rentar                                                                                               ½ lispund smör
    Åhrlig häst(?)                                                                                     1
    Betis hage
    Måße
    Jngen synnerligh lägenheet
    med skogh och vthmark
7. Lydda
8. Vthsäde                                                                                            31 tunnor
    J åkergerdet ähr
    sandjord
9. Engh till                                                                                             45 stackar
    när medelmåtigh
    gräswext ähr
10. Engh hage
11. Kalf hage
      Jngen lägenheet
      med skogh och vth-
      mark.
 
(Karttext:)

Holma
Gie siön(?)
Lydda

1 Oläslig uppgift om mängd.