Nya Bergkvara:89


(Rubrik saknas)

1. Börketorp

2. Vthsäde                                                                                            5 ½ tunna
    J åkergerdet ähr sandiord
3. Engh till                                                                                             50 stackar
    när medelmåtigh gräswext ähr
    Qwarn j Swarte siöbek
    gåår höst och wåår.
    God lägenheet med skogh
    och vthmark.
    Jbidem 2 ½ cronegårdar och
    2 skattegårdar.
    Jbidem  1 frälse gård räntar                                                             3 lispund smör          
    kommer Hans Nåde Cantzleraren till
    Jbidem 1 frälse gård räntar                                                              4 lispund smör
    kommer wälborne Hans Kyle till
    Jbidem 1 frälse gård räntar                                                              6 lispund smör
    kommer wälborna fru
    Anna på Gärnne till
    Thesse gårdarnas ägor ähre jntet
    ??sade
 
(Karttext:) 

Börketorp