O1:11

 

(Rubrik:)          Kindz Häradh    Sexdrega Sochn                      
                   

           
  Notarum Explicatio                                             Vtsäde   Höö
                                                                                              tunner    Laß


           Bijlebergh    crone                      1/2                                     
           Vthsäde alz i gierdet                                                                     4 9/10
                    A   i wreethen                                                       1 3/10
                    B   i wreethen                                                          3/10
           Hårdwäld och starbooth eng Höö                                                  8
           C Ähr en ängh belägen wedh
               Kollarp höö till                                                                          8
           Ensädes Swart mylla iordh
           fiskie watn i åhn medelmåttig
           Skogh till timbber gierlzle
           och brännemark medelmåt-
           tigdt, Mulbethe godt.
    


(Karttext:)   


Starbåtz ängh
Svart mylla iord
Liungh åßer
Bijllebergh
Hård walz ängh
Hård walz ängh
Stenbacke
Här möter Källerydz ägor
vtmarkan
Betz Hage och Liungh Mark
Tuffwig ängh med Små busker
på denna Sijdan möter Ringesteenas ägor
Kålarpas ägor
Staar och Skon walz angh.¹
Här möter Billebärgz ägor
Scala Ulnarum
 


¹ D.v.s. Skön.