O1:12

 

(Rubrik:)          Kindz Häradh    Sexdrega Sochn                      
                   

           
  Notarum Explicatio                                             Vtsäde   Höö
                                                                                              tunner    Laß


           Källeryd    skatt hemman                        1                                
           Vthsäde brukat      9 1/2                                                         14 2/5
                        obrukat    4  9/10
           Ensäde swart mylla iordh        
           Hårdwåldz och starbotz eng höö                                                  40
           En ängh wedh Ringestena
           Noterat med 4 folio <...> höö                                                        4
           2 ängefieller affrijtat wed Staryd
           noterat med A folio <...>
           Höö                                                                                              2  Laß
          
           Quarn öde fördom gångande
           höst och wår, fiskie watn
           i siön och i åhn medelmåtigt
           Timmer och gierdsle skogh på
           allmenningan Mulbethe 
           nödtorftigt.

     A   Ähr en engiefiehl till Pastoris
           gård i Sexdrega, höö till                                                                 3
           specificerat folio
     B   ähn en engiefiäll till Söder
           gården i Staar öö Noterat   folio <...>(Karttext:)   


Liungh marck
på denna Sijdan möta Sexdregia ägor
Hård walz Ängh
Svart Mylla iord
Skene walz ängh
Liungh marck
Svart mylla
Tuffwigh och Bärande Ängh
Källaryd 
Staar och Sköön walz ängh
Liungh Marck
quarn
Liungh Backe
Liungh Marck
Här tager Kijllerijs frälzegårdars ägor 
Liung mark
Liungh mark¹ D.v.s. Skön.