O1:13-14

 

(Rubrik:)          Kindz Häradh    Sexdrega Sochn                      
                   

           
  Notarum Explicatio                                              <Vtsäde   Höö>
                                                                                              <tunner    Laaß>


           Sexdrega ähr    4    hemman    
           Vthsäde till heela byn                                                   26 7/10    119
           Ensäde, Swart mylla och öreiord
    1     Pastoris gårdh i Sexdrega                                    
           Vthsäde i gierdet    A     4
           Vthsäde i gierdet    B     3
           Vthsäde i gierdet    C     2
           Vthsäde i gierdet    D    1/5                                                          11 3/5
           i wrethen                E    2   
           På åkeren              F     2/5
           Hård wåldh och staarbotz engh höö till                                         40
           Noch om 2 ängiefiäller wed Ringeß Stena
           Noterat med Numero 1 folio <...> höö till                                    6
           Noch ibidem en bythes ängh med skatte-
           gården i Sexdrega Noterat med 6 folio   höö                                 1
           Noch weedh Kyla 2 ängiefiäller Noterat med B
           folio <...>  höö till                                                                         8
           
    2    Skattegården    skatte               1                                    
           Vthsäde  brukat   2 2/5                                                                  9          
                        obrukat   6 3/5
           Hård wåldz engh höö till                                                             25
           En eng wed Ringeß Steena Noterat med 7
           folio   höö till                                                                                7
           Noch ibidem en bytes ängh med Pastoris
           gårdh Noterat med B folio <...> höö till                                        1
           Noch 2 engiefiäller wed Kijlla Noterat med C
           folio <...>  höö till                                                                         4
          
    3     Cronegården    crone                1/2
           Vthsäde alz öde                                                                            3 2/5  Tunnor         
           Hård wåldh och starbotz ängh    Laß                                          12

    4     Frelßegården    frelße hemman  1/2                                  
           Vthsäde  brukat   1 7/10                                                                  2 7/10 tunnor           
                        obrukat   1
           Hård wäld och staarbotz engh höö laß                                        15
           fiskie watn i åhn något ljtet,
           Sochne skogh till timbber gierdzle, och
           brännemarck, Mubethe1 medelmåt-
           tigt.
          
    5     ähr ängiefiäller och åker till Huhlebo
           frelsegårdh
      


(Karttext:)   


Här möter Frelße gårdz ägor
Tuffwigh ängh
Liungh mark
Vthmarkan
Stenback
Betz Hage
Tuffwigh Engh
Här möter frälze gårdz ägor
Liungh mark
Här möta Kijllarydz ägor
Liungh Och Hård walz ängh
Lind
Svartz mylla
Sand mylla iord
Liung och Skenewalz ängh
Frällze ängh
Starbåtz ängh
Hård walz ängh
Svart mylla iord
Skon walz ängh²
Hård walz Ängh
Liungh mark.
Hård walz Ängh
Liungh mark.
Starbåtz ängh

Vtmarkan
forfattad år 1648 af Kjttel Classon
på denna Sijdan möter Billebärgz ägor
Scala Vlnarum1D.v.s. Mulbethe.
2 D.v.s.  Skön.