O1:16

 

(Rubrik:)          Kindz Häradh    Sexdrega Sochn                      
                   

           
  Notarum Explicatio                                             
                                                                                            Tl.r1      laß

           Kijhla    skattehemman                         1/2                                     
           Vthsäde   brukat     2 4/5                                                            3
                          obrukat      1/5
           Ensäde, Sandmylla iordh
           Hård wåldz, och staarbotz engh, höö                                       15
           Quarn öde fordom gångandes hööst
           och wår.

    A    Noch en crone ängh, Ränther smör
1/2 lb 
           Vthsäde   alz öde                                                        1 1/5                                                           
           Höö der sammastädes                                                              4

    B    ähr 2 ängiefiäller, som lyder till Pastoris
           gårdh i Sexdrega, höö                                                              8          
           specificerat folio.

    C    ähn 2 ängiefiäller till skattegården
           i Sexdrega specificerat folio <...> höö till                                  4          
          


(Karttext:)   


kiär och moras
Hillaredz Liungmark
Liung marck
Här Tager vthmarkan vedh
kålgård
tuffwigh ängh
Skön walz ängh
Sand mylla iord
Frälze ägor möta på denna sijdan
frälze gårdz ängh
vthmarkan
Hård walz ängh
Till förbenempte gårdh, ähr brännemark
    medelmåtigh, Mulbethe godt2
Star båtz äng
Liung backe
på denne Sijdan möta Sexdregas ägor¹  Förkortningen Tl.r står troligen för tunneland.
²  Dessa två rader tillhör egentligen Notarum Explicatio.