O1:17-18

 

(Rubrik:)          Kindz Häradh    Sexdrega Sochn                      
                   

           
  Notarum Explicatio                                             
                                                                                           

           Tången    cronehemman      1/2                                     
           Vthsäde   alz                                                               3 3/
           Ensäde, Mull och wåthachtigt jordh
           Hård wåldz engh, höö till                                                        14
           Skogh till timbber, Giersle, och brän-
           nemarck medelmåttigt, Mulbethe
           godt,

          
Högen    skatthemman 1 förmedlat i      1/2                                     
           Vthsäde   brukat    7                                                    8 3/10
                          obrukat   1 3/10
           Hård wåldz och staarbotz engh, höö                                       16
           Ensäde, Sand, och swart myllaiord
         
           Skogh till timbber, Giersle, och brän-
           ne marck medelmåttigt, Mulbethe
           godt.

   


(Karttext Tången:)


Vtmar- kan
Här möter Jönß hultz ägor
Onyttigh måße
Hård walz äng med Ekeskogh
Släthultz ägor
Tuffwig och Små Starbåtz ängh
Hård walz ängh med Ekeskog
mull och wååtachtig iord
Tången
på denna Sijdan möter Biörkåßa ägor
Sanck tuffwig ängh(Karttext Högen:)


Vtgången wedh Lockrydh.
Högen
Swart Mylla
Sand Mylla iordh
Här möter Låckerydz ägor
Sand Mylla
Liungh och Hård walz ängh
Staar båtz ängh
Liung Backe
Här tager Hijllareß sochn wed
Hård walz ängh med Ekeskogh
Onyttigh Måße
Liungh Backer och Stenig mark Brukas till Mulebete
På denne Sijdan möter frälße ägor.
Onyttigh måße
Staarbåtz ängh med Små busker
Scala ulnarum