O1:20


                
       Elfsborgs län1 Kindz Häradh Roarsziö Sochn
                   Med efterskreffne Gårdar och Hem-
                   man ähro affmätte och affrijt-
                   tade Anno 1648  
                                

                        Gyltebacka                    folio        22
                        Kierß Gierdet                folio        22
                        Wännebod                    folio        23
                        Roarsiö Stompn           folio        24
                        Quanne Gierdet              folio        25
                        Ny Gården                    folio        26


1 Elfsborgs län tillagt av annan hand.