O1:21-22

 

(Rubrik:)          Kindz Häradt.    Roarsiö Sochn                      
                                                                                                    

           
  Notarum Explicatio                                             
                                                                                            Tl.r       laß 

    1     Gylthebacka    crone        1/2                                     
           Vthsäde   brukat    4 1/2                                                               4 7/10
                         obrukat       1/5
           Ensädes jordh.
           Hård wåldz engh, höö till                                                         10
           Timmer, Gielser, Någon swedie skogh
           Mulbethe Nödtorfftigh fiskiewatn
           något höst och wåår

   2      Kierß Gierdet
   skatte      1/3                                    
           och ähr affbygt ifrån Wännebod
           Wthsäde   alz    7                                                    3 4/5
           Ensäde, Sand mylla iordh
           Hård wåldz engh, höö till                                                           8
           Timmerskogh, Gierlßle, Något
           swedie skogh, Mulbethe godt, fiskie-
           watn höst och wår.

    3
    Ähr en skatte tompt ränther smör
           1 lispund  Brukas till Wännebod                                         
           Wthsäde   alz                                                             1/5
           Hård wäldz engh, höö till                                                           3          
           och finnas inga flere1 lägenheeter
           till denne skattetompt, Vtij
           åker och engh.

   


(Karttext:)   


Här tager Marckz Häradt wedh
Lillen Lacus
Abborren Lacus
Betz Hage
Hård walz
Hård walz engh
Sanch ängh
Frälse gårdz ägor
Hård walz engh med Ekeskogh
Sand mylla
Gylthebacka
Sand mylla
Kierß Gierdet
Sand mylla
Hård walz engh med Eck och Haßelle skogh
Tuffwig hård walz engh
öde
Sandh mylla
frälze gårdz ägor
frälze gårdz ängh
Liungh och hård walz Engh 
Sand Mylla
här möter ochså samma frelse egor.
Hårdwalz Engh
Skog och Betzmark
Liungh och hård walz Ängh med Biörkeskogh
Liungh och hård walz ängh
Högh hultz ägor
Liungh mark.
Betz mark med Liungh öffwerwäxit.
Trehörningen
Här tager deres vtmark widh.
Kjättil Classon 1648.
här möther Wännebodz ägor.


1 andra översruket och ersatt av flere.