O1:23

 

(Rubrik:)          Kindz Häradh    Roarsiö Sochn                      
                   

           
  Notarum Explicatio                                             
                                                                                            Tl.r       laß
           Wännebod    skattehemman    2/3                               vtsäde    höö
           och ähr Kierße Gierdet här ifrån bygt som
           ähr en trediedeels hemman.                                    
           wthsäde   brukad     7 1/2                                                           10 9/10
                          obrukat    2 1/2
           i wrethen                   9/10
           Ensäde, Sandh, och örejordh.
           Hård wäldz, och staarbrodhz engh, höö till                               16
           Quarn gångade åhrligen, fiskie watn
           godt, Skogh till timmer, Swedie något.
           Gierlße, och mulbethe godt.

   


(Karttext:)   


Här möther den andra delen aff ägorna
Liung backe
Liung markz Engh
Betz Haghe med Biörkeskogh
Hård walz 
kulle
kulle
Staarbåtz
Liungh mark
Sand och öörjord
Wännebod
Vthmarkan
Wennebo Lacus
Quarn
Vtmarkan
Sandmylla.
Scala ulnarum