O1:24

 

(Rubrik:)          Kindz Häradh    Roarsiö Sochn                      
                   

           
  Notarum Explicatio                                             
                                                                                            Tl.r ¹      laß
           Stompnen     crone hemman    1                               vtsäde    höö                                  
           wthsäde 10.   brukat     5 4/5                                                             7
                         12.  obrukat    1 1/5
           Ensäde, Sand mylla, iordh.
           Hård wåldz, Engh. höö till                                                       20
           Fiskie watn medelmåttigt,
           Quarn gångande hööst och wår.
           Skogh till timber, Gierlßle, Bren-
           ne marck nödtorfftigt.Mulle-
           bethe godt.

   


(Karttext:)   


Nygård ägor
på denna Sijdan möter Nygårdz ägor
Betz mark med Liungh och Små busker 
Liung markz Engh
Liungh hårdwalz engh
Liungh
här tager en Onyttigh Måße weed
Vthmarcken på alla Sijdor
Roarsiö kyrckia
Stompnen
Liungmark
Sandmylla iord
Liungh kulle
Vtmarkan
författad år 1648 af Kjettil Clason