O1:25

 

(Rubrik:)          Kindz Härad    Roarsiö Sochn                      
                   

           
  Notarum Explicatio                                             
                                                                                            Tunnor   laß
           Quarne Gierdet      crone hemman    1/2                      vtsäde    höö                                  
           wthsäde i gierdet      1 9/10                                                             2 3/5
                      i wrethen        7/10
           Ensäde, Sand och mylle iordh.
           Starr och hård wäldz engh höö till                                               8
          
           Skogh till gierdßle, Bränne mark
           nödtorfftigh, Mullebethe godt.
           och finnes jnga andra lägenheeter.

   


(Karttext:)   


Scala Ulnarum
här möter Vthmarken på denne Sijdan
här möter Höölåhß ägor
Betz mark gränskog
Betz Hage
hårdwalz engh
här tager Kotarppas ägor emot