O1:26

 

(Rubrik:)          Kindz Härad    Roarsiö Sochn                      
                   

           
  Notarum Explicatio                                             
                                                                                            <Tunnor>  < laß>
           Ny gården      crone    1/2                                           <vtsäde>    <höö>
                                 förmedlat till en fierding                                  
           wthsäde  brukat      4 9/10                                                           5 1/10
                         obrukat        1/5
           Ensäde, Sand och mylla iordh.
           Hård wåldz engh höö till                                                           12
          
           Gierdsle och Brännemarck nodtorf-
           tigh¹, Mulbethe godt
          
   


(Karttext:)   


Åsens ägor
här möter Roarsiös ägor
här ähr Åhß gården belegin
Hårdwalz Engh med ekeskogh,
Hårdwalz ängh med Ek och Hasle skogh
Betz Hage med Enebuskar och stenigt
Ny Gården
här möther Hwilåhß ägor
Hård walz engh
vthmarken
Betzmarck med Liung och bärg
Nygårdz Siön¹ D.v.s. nödtorfftigh.