O1:28                        Kindz, Häradh, Lius-
                   hulta Sochn medh efterskreffne Gårdar
                   och hemman ähro affmätte och affrijt-
                   tade Anno 1648.
                                 

                        Grän äre 6 hemman nembligen      1.    Grän             29
                                                                             2.    Nedergård    29
                                                                             3.    Tåågarden   31
                                                                             4.    Assergården  31
                                                                             5.    Ijregård        32
                                                                             6.    Kiättbeck    32
                        Säffz hult                                                    folio        40
                        Kopperödh                                                folio        42
                        Kanickebo                                                 folio        42
                        Glaffßry                                                     folio        43
                        Appleröö                                                   folio        431
                        Stompnen                                                  folio        33
                        Backen                                                      folio        34
                        Höckz hult                                                 folio        352
                        Dröößbo hult och oster3 Drößbohult            folio        36
                        Koffraa och Quartorpet, Brothen              folio        37-38
                        Ruuerne                                                   folio        37
                        Swallhult                                                    folio        394  1 Härefter en rad överstruken: Kiättebeck Ijregården folio 32.
2 Härefter en oläslig rad överstruken.
3 D.v.s. Öster.
4 Härefter en rad översruken: Tåågården folio 31.