O1:29-30

 

(Rubrik:)          Kindz Härad    Liuszhulta Sochn                      
                   

           
  Notarum Explicatio                                            Vtsäde    Höö
                                                                                            tunner     Laaß
           Gränn ähr    6 hemman
           hwilke finnes specificerade

           Öffwer gården crone    1                     
           Wthsäde  alz                                                                             12 3/5
           Ensäde Swart mylla iordh.
           hård wåldz engh höö till                                                           25
           humblegårdz stänger                                          100
          
          
Neder gården crone     1                     
           Wthsäde  alz                                                                             14 3/5
           Ensäde Swart mylla och steening
           åker, humble stänger                                          300
           hård wåldz och skeenwals eng                                                 40
          
           Timber skogh, Gierldße och
           Brännemarck nödtorftigt,
           Mulbethe nödtorfftigt

          
   


(Karttext:)   


på denna Sijdan möta Stompns ägor
Skönwalz Ängh
här möta Tåågårdens ägor
Vthmarkan på alla Sijdor rvntom deße gårderna
Sanck ängh med Biörke Skog
Lade gård
Hårdwalz ängh med Ekeskogh
Skeene walz Ängh
Betz Hage med Liungh och stenig mark
Vthmarkan
Betz marck med Liungh och Bärgit
Bärande Hård walz Ängh
Svart Stenig Åker
Små Starr och Hårdwallz ängh
mylla och möhe
Betz Hage
Hård walz Ängh
Hård walz Ängh
Vthmarkan
Scala ulnarum