O1:3

 

(Rubrik:)          Kindz Häradh    Sexdrega Sochn                      
                   

           
  Notarum Explicatio                                             Vtsäde   Höö
                                                                                              tunner    Laaß


           Heestra skattehemman     1                                                  
           Vthsäde brukat      10 7/10                                                            12
                           obrukat      1 3/10
           Ensäde sandh, och swart mylla
           iordh
           Hård wäldh och starrbotz engh
           Höö till                                                                                      38
           Skogh till gierdslee och brän-
           ne mark nödtorftigt, Mulbethe
           medelmåttigdt
           
  

(Karttext:)   


På denne Sijdan möter Ringestenas Liung mark
Staar Och Vijbåtz engh
Måße
Hård walz Ängh
Sand mylla
Hestra
Staar båtz
Hård walz
Här möta onyttiga måßar
Tuffwigh
Svart mylla
öde
öde
öde
iord
Engh
Svngliungas ägor
Vtmarckan.
Onyttigh Måße
Betz Haghe medh Biörkeskogh
Betz Hage med Liung öffwergångit