O1:31

 

(Rubrik:)          Kindz Härad    Liuszhulta Sochn                      
                   

           
  Notarum Explicatio                                            Vtsäde    Höö
                                                                                            tunner     Laß

    3     Tåå gården crone                           ½                    
           Wthsäde alz brukat   3 4/5                                                       4 2/5
                                     
obrukat      3/5                                                          
                   noch i en wreet                                                          1/2
           Ensäde Swart mylla.och steening
           åker, hård wåldz engh, till                                                          20
           humblestänger om                                100   Stycker
          
    4    
Aszergården i Grän crone     1                     
           Wthsäde  alz                                                                               5 1/2
           Ensäde Swart mylla och wåtachtig
           iord, Hård wåldz engh, Höö till                                                 14
          
           Skogh till timbber, Gierlßle¹, Brän-
           ne marck nödtorftigt, Mulbethe
           godt,

          
   


(Karttext:)   


Stenigh Hård walz ängh med Små Skogh
Stenigh Hård walz ängh
Grän
Tuffwig ängh
Stenigh ängh med alle skogh
Swarto Mylla 
Betz Hage
Sanck ängh 
Vthmarkan på alla Sijdor
Swart Mylla
Tåågården