O1:32

 

(Rubrik:)          Kindz Härad    Liuszhulta Sochn                      
                   

           
  Notarum Explicatio                                            Vtsäde    Höö
                                                                                            tunner     Laß

    5     Yregården crone                            1/2                     
           Wthsäde alz                                                                          3 3/5
           Ensäde Swart mylla.och sandiord
           hård wåldz engh, höö till                                                            16
          
    6    
Kiäthebäck crone                                 1/2                     
           Wthsäde  brukat  3 4/5                                                            4 1/5
                         obrukat    2/5             
           Ensäde, Swart mylla, och wåth-
           achtig jord.
           Hård wåldz engh, Höö till                                                         10   Lass
          
           Till förbenembte gårdar finnes
           timbber, Gierdßle, Brenne-
           marck nödtorftigh. Mulbete
           godt.

          
   


(Karttext:)   


Stenigh Hård walz ängh
Betz marck
Sand Mylla
Yregården
Hård walz ängh
Vhtmarkan på alla Sijder
Sand Mylla 
Liungh och Betz mark
Kiättebech
Tuffwig hård walz ängh med Liung tufver
Scala ulnarum