O1:33

 

(Rubrik:)          Kindz Häradh    Liuszhulta Sochn                      
                   

           
  Notarum Explicatio                                            
                                                                                          

           Stompnen crone                         1              
           Wthsäde i gierdet     8 2/5                                                      8 7/10
                           wrethen       3/10                                                     
           Ensäde Swart mylla iord
           hård wåldz engh, höö till                                                            30
           humblestänger om                                300   Stycker
          
           Fiskie watn lijtet.
           Timbber eller annan skogh
           finnes ingen vthan som jn-
           stängt ähr, i gierdet, Mulbete
          
nödtorfftigt,
          
   


(Karttext:)   


Hård Walz Ängh  med Eck och Biörcheskogh
Betz Hage
Vtmarkan på alla Sijdor
Hård walz ängh
Svart mylla iord någit våttachtigt
Liungh och Hård walz Ängh
Liußhulta kyrkia
Liungh Backe
Liß Siöö
Noor
forfattade¹ år 1648 af Kjettil Classon
Söder¹ D.v.s. författade.