O1:34

 

(Rubrik:)          Kindz Häradh    Liuszhulta Sochn                      
                   

           
  Notarum Explicatio                                            
                                                                                            

           Backen crone                                 1              
           Wthsäde i gierdet     6 2/5                                                      6 3/5
                         i  wrethen     1/5                                                     
           Ensäde Swart mylla och myckit stee-
           ningh åker.
           hård wåldz engh, höö till                                                            16
            
           Mulbethe ringa och finnes inga
           andra lägenheeter.
          
   


(Karttext:)   


Betz Hage möket stenigher
Här tager Sibarpa ägor ved.
Stenigh Hård walz ängh
Hard¹ walz ängh
på denne sijdan möter Vddens ägor
Svart mylla och möket stenigt
Svart mylla iord
Hård walz ängh
Liungh ock Hård walz Ängh
På denne Sijdan möter Vtmarken
Scala ulnarum¹ D.v.s. Hård.