O1:35

 

(Rubrik:)          Kindz Häradh    Liuszhulta Sochn                      
                   

           
  Notarum Explicatio                                            
                                                                                          

           Högzhult ähr 2 hemman
           Frelße gården ähr intet
           affmätth
           Östergården crone                1            
           Wthsäde brukat     8 3/5                                                      
                          obrukat     1/5                                                            9 1/5
                          i wrethen   2/5                                                    
           Ensäde swart mylla iordh
           Hård wåldz engh, höö till                                                            30
           humblestänger om                                800   Stycker
          
           Skogh timbber, Giersle, Brän-
           nemarck, Nödtorftigt
           mulbethe godt,
          

          
   


(Karttext:)   


Liungh
Bärande Starbåtz ängh
Liung backer
Liung Backe
Onyttigh måße
Fralze¹ gårdz Ägor
Svart mylla iord
Staarbåtz ängh
Hård walz ängh
Bärande äng
Cronegården
Frälze gårdz ägor
K2
Frälßegården
Tuffwig äng
Stenigh hårdwalz äng
Frälz ägor¹ D.v.s. Frälze.
2 Troligen Kalvhage eller Kålgård.