O1:36

 

(Rubrik:)          Kindz Häradh    Liuszhulta Sochn                      
                   

           
  Notarum Explicatio                                            
                                                                                          

    1     Drösbohult Westergården
           Crone 1/2 förmedlat till             1/4             
           Wthsäde alz                                                                         4
           Ensäde Swart mylla och steening
           åker hård wåldz engh höö till                                                  12
           humblegårdz stänger                                  200   Stycker
          
    2     Öster Drößbohult Crone         1/2       
           Wthsäde brukat    3  1/5                                                        4  4/5
                                  obrukat  3/5
           Ensäde Swart mylla iordh
           hård wåldz engh höö till                                                         10
          
           Skogh timbber, Gierdsle, Brän-
           nemarck nödtorftigt, Mulbethe
           medelmåttigt.
          

         


(Karttext:)   


Betes Haghe Öffwer gångitt med gränskog
Liungh mark
Hård Walz Ängh med Ekeskogh
Tuffwigh ängh
Skog och Betz mark
Vthmarck på alla Sijdor.
Betz Hage
Hårdwalz ängh med Eek biörkeskog. Liung
Hård Walz Ängh med Ekeskogh ibland åkeren
Liungh mark med grän och biörskeskogh