O1:39

 

(Rubrik:)          Kindz Häradh    Liuszhulta Sochn                      
                   

           
  Notarum Explicatio                                            
                                                                                            

           Swallhult crone                          1/2              
           Wthsäde alz                                                              2 4/5                                             
           Ehnsäde sandh och öreiord.
           Hård walz och staarbotz
           engh höö till                                                                10
          
           Skogh till timbber, Gierdsle,
           Brännemarck, Nödtorfftigh
           Mulbethe godt.
          
   


(Karttext:)   


på denna Sijdan möter Säffshults ägor
Betz hager
Liungh Mark.
Örr jord
Sand mylla
Starbootz Engh
Onyttigh
gran skogh
Swallhult
Vtmarkan.