O1:4

 

(Rubrik:)          Kindz Häradh    Sexdrega Sochn                      
                   

           
  Notarum Explicatio                                             
                                                                                             


           Denne ängen lyder till Ringes-
           steena by. Höö der for räcknas
           på gårdarna.                                                 
           
           Hård walz och starbåtz engh höö
                                           Till  20 Laaß
           
           

(Karttext:)   


Liungh Backer
Staarbåtz ock Skön walz ängh
Liungh och Hård walz äng
Här möter Liungh mark Brukas till Mulebete
På denne Sijdan möter Vtmarkan
Små busker
Skön wallz äng
Scala Ulnarum