O1:40

 

(Rubrik:)          Kindz Häradh    Liuszhulta Sochn                      
                   

           
  Notarum Explicatio                                    Vtsäde   Höö         
                                                                                  tunner   Laaß        

           Säffzhult cronehemman                      1              
           Wthsäde i Gierdet A brukat     3 4/5                                                      
                                          obrukat       4/5                   8 11/20
                                Gierdet B brukat     3 3/20                                                     
                                          obrukat       4/5                     
           Ensäde Swart mylla och steening åker.
           hård wåldz engh höö till                                                 20
           Noch en skogz ängh weedh Ruuerna
           belägen höö till Noterat folio                                           4
           Noch en quarn der sammastädes
           Humblegårdz stänger 200 Stycker

           Skogh till timbber, Gierldsle, och brän-
           nemarck nodtorftigt¹, Medelmåt-
           tigh mulbethe.
          
   


(Karttext:)   


Betz mark
Tuffwig äng med små star ilack bärande wall.
Utmarkan på alla Sijdor
Bärande ängh
Svart mylla iord
Hård wallz ängh
gränbacke
Bärande angh2
Svart mylla iord
På denne Sijdan möter wäster Säffzhult ägor
Hård walz ängh
Vtmarkan
grän backa
Scala ulnarum¹  D.v.s. ängh.
2 D.v.s. nödtorftigt.