O1:43

 

(Rubrik:)          Kindz Häradh                          
                   

           
  Notarum Explicatio                                   Vtsäde  Höö       
                                                                                 tunner   Laaß           

           Gläffßery crone                          1/2              
           wthsäde alz                                                              1 1/2                                             
           Ehnsäde swart mylla iord
           Hård wåldz eng, och kiär, höö                                        10
           Humblegårdzstänger om 300

           Applerydh crone                        1/2              
           wthsäde alz                                                              3 7/10                                             
           Ensäde, Sand mylla iordh.
           Hård wåldz engh höö till                                                12
           Humblegårdz stänger till 200
          
           Till förbemälte hemman ähr skogh
           till timbber, Gierdsle, och
           Brännemark, Nödtorftigt,
           Mulbethe medelmåttigh.
           Fiskie watn höst och wår
           något i siön,

           forfattad Anno 1648 af
           Kjettil Classon
   (Karttext:)   


Här möter Åhß Häradt
Bärande Hårdwalz ängh
Sanck ängh
Betzhage
Gläffzerydh.
Betz mark
mulliord
Stenigh Hårdwalz Ängh
Onyttig måße
Käär och mooraas
Betz mark
Vtmarkan
Vtmarkan
Sanck ängh
Applerydh
Sandmylla iord
Tuffwig ängh
Vtmar kan
Betz mark
Skenewalz ängh
Liungh mark
Här möta Hallarydz ägor