O1:44                        Kindz, Härad, Hilla-
                   redh Sochn, medh efterskreffne Byiar och
                   och hemman ähro affmätte och afrijtade
                                   Anno 1648.
                                 

                        Låckerydh                                                 folio        46
                        Biörckerööd                                              folio        47
                        Oxelbergh                                                  folio        48
                        Hillaredh Stompnen och Bollian                  folio        49
                        Brännegierdet                                            folio        50
                        Weeka Skatteheman                                  folio        51
                        Mölneryd                                                   folio        52
                        Läggeryd                                                   folio        53
                        Weeka1 Cronehemman                              folio        55


                       
 1 Härefter folio överstruket.