O1:45-46

 

(Rubrik:)          Kindz Härad    Hijllare  Sochn                      
                   

           
  Notarum Explicatio                                    Vtsäde   Höö         
                                                                                  tunner   Laaß        

           Låckeryd skatthemman                           1              
           Wthsäde i Gierdet A     8                                                     
                           Gierdet B     9                                  17           
           Ensäde, Swart mylla, och mycket steeningh
           åker.
           hård wåld och staarbotz engh, höö till                             50
           Humble gårdz stänger om 200 Stycker

           Fiskiewatn i en siön på vthmarcken
           belägen, medelmåttigh, höst och wår.
           Skogh till timbber, Gierdßle, och
           brännemarck nödtorftigt, Mul-
           bethe godt,
          
   


(Karttext:)   


Onyttigh måße
Hård walz ängh
äng
Onyttig måße
på denna Sijdan tager Biörkerijs ägor
Svart mylla iord
skön wallz äng
Onyttig måße
Här tager Biörkehrydz ägor wedh
Hård walz ängh
Stenigh hård walz ängh medh Eke skog
På denne Sijdan möter Högens ägor
Svart mylla iordh
Liung och hård walz ängh
Onyttig måße
på denna Sijdan tager Liungh markan wed brukas till mulebete vnder tiden
Scala Ulnarum
Liung backe
Stag walz ängh