O1:47

 

(Rubrik:)          Kindz Häradh    Hijllaredh Sochn                      
                   

           
  Notarum Explicatio                                    Vtsäde   Höö         
                                                                                  tvner      Laaß        

           Biörckerydh 1    förmedlat till              1/8 
           wthsäde brukat     4 3/10                                                      
                        obrukat       1/2                                     4 4/5
           Ensäde Swart mylla och öre iordh.
           hård wåld och starbootz engh, till                                   15
           
           Skogh till timbber, Gierldsle, och
           brännemarck nödtorftigt,
           Mulbethe medelmåttigt,
          
   


(Karttext:)   


Vtmarkar
Här tager Låckarydz ägor wedh
Betz Hagh
Hård walz ängh
här möter en Onyttigh måße
Liungh marck
Svart mylla iord
Örr iord
Starbotz och måß ängh
På denne Sij- dan möter Oxlebärgz ägor
Liungh ock Stenig mark.
på denna Sijden möter Liungmark
Onyttigh måße