O1:48

 

(Rubrik:)          Kindz Häradh    Hijllaredh Sochn                      
                   

           
  Notarum Explicatio                                        

           Oxelbergh crone 1   
                                 förmedlat                1/4 
           Wthsäde brukat     2                                                        
                        obrukat    1 3/10                             3 3/10
           Ensäde, Swart mylla, och sand
           iordh.
           hård wåldz engh, till                                               12
           
           Skogh till gierdsle, och bränne-
           marck nödtorfftigh, Mulbethe 
           godt, fiskiewatn i Säffwy Siöö
           medelmåttigt,

    4    ähr en engiefiähl till Bolgez
          Noterat 4 folio    höö                                              1/2
   


(Karttext:)   


Scala Ulnarum
Liungh mark
Oxleberga
Betz Haghe
Bärgh och Liungh mark
Sand mylla iord
Onyttigh måße
på denna Sijdann tager Hijllarijdz ägor
Här möta Biörkerydz ägor
Liungh mark