O1:49-50

 

(Rubrik:)          Kindz Häradh    Hijllaredh Sochn                      
                   

           
  Notarum Explicatio                                        

    1     Stompnen crono                             1                   
           wthsäde brukat     2 4/                                                       
                        obrukat    4 3/5                             7 2/5
           Ensäde, Swart mylla, och örr iordh.
           hård wåldz engh höö                                           15
           En ängh Noterat med B folio <...> höö till                   1/2
  
    2     Bollian cronehemman                      1
                                        förmedlat          1/8         
           wthsäde brukat     2 1/                                                       
                        obrukat       1/5                             2 2/5
           Ensäde, Sand mylla iordh.
           hård wåld. och skeene walz eng höö                   10
    3     ähr en ängh till Oxelberga
           spe<c>ifieret folio   höö                                          1
          
           Skogh till timbber, Gierldßle,
           Brannemarck¹, Nödtorfftigh, Mul-
           bethe  medelmåttigt.
           

  Notarum Explicatio                                        


           Brännegierdet skatte                      1/2                   
           wthsäde brukat     3 3/                                                       
                        obrukat    11/10                            4 7/10
           Ensäde, Swart mylla iordh.
           hård wåldz och starbotz engh höö                       16
   
           Fiskie watn lijtet,
           allmenne sochne skogh på Giärlwen
           mulbethe godt,(Karttext till Stompnens och Bollians ägor:)


Här möter Mostorpa ägor
mullo iordh
Giälarydz ägor
Sand mylla iord
Staar båtz ängh
Hård walz ängh
Sten Backer
Sand mylla iord
öde
Liungh marck
Vthmarkan
Stompnen
Kyrkian
Onyttigh måße
Skene walz ängh
Bollian
Sand och  grund
mylla åker
Frelße engh
Hård walz ängh


(Karttext till Brännegierdets ägor:)
 

Betz Hage
Vthmarkan
Skitskammans ägor
Bränne gierdet
Starbåtz ängh
Hård walz ängh
Sand mylla iord
Siöö
Giätteboos ägor
Starbåtz ängh
Scala Ulnarum¹ D.v.s. Brännemarck.