O1:51

 

(Rubrik:)          Kindz Häradh    Hijllared Sochn                      
                   

           
  Notarum Explicatio                                        

           Skattegården i Weeka skatte                 1
                                    förme<d>lat i                    1/2 
           Wthsäde alz                                                 5 3/10
           Ensäde, Sandh mylla iordh.
           hård wåldh och staarbotz engh höö                           16

           Quarn öde gångande höst och wåår
           Fiskie i åhn något lijtet,
           Till timbber, Gierdsle, och bränne-
           marck nödtorfftigh, Mulbethe 
           medelmåttigh.
           Noch en engiefiähl wed cronegården
           i Weeka och intet ähr noterat,
           höö till specificerat folio                                        1
           En engiefiäll till Jonses gård
           i Läggeröö höö till                                                1
           Specificerat folio.
           Noterat med A.(Karttext:)   


Skog
Staarbåtz ängh
Skitskammans ägor
Hård och Skenewalz ängh
Sand mylla iord
Sandmylla iord
Vthmarkan
quarn öde
Betz Haghe
Weekaß ägor