O1:52

 

(Rubrik:)          Kindz Häradh    Hijllaredh Sochn                      
                   

           
  Notarum Explicatio                                        

           Mölnery crone                                   1/2 
           Wthsäde Brukat     2 1/5                                                       
                        obrukat     1 1/5                             3 2/5
           Ensäde, Sand mylla iordh.
           hård wåld och staarbotz engh höö                        10

           Fiskie watn medelmåttigh
           Skogh till timbber gierdsle,
           och brännemarck på allmennin-
           gen, Mulbethe godt,
 
               En ängh wed Läggaröö Noterat folio               1/2
           A    ähr ängier till Läggaröö
               by och ähr in rächnat på gärderna   

               höö till                                                               3
               Specificerat folio
           B ähr en angie fill¹ till Stompnen
               i Hijllare Specificerat folio <...>   Höö till                 1/2 (Karttext:)   


Här möther Läggeröödz ägor
Onyttiga måßer
Hård walz ängh
Sand mylla iord
Laggaröö
Har möter Lägiarydz ägor
Wthmarken
Liung mark
Starbåtz Engh
Hyllarijz Liung mark.
Frälze äng
Kijllas ägor¹ D.v.s. änge fiell.